Die Gattung Duvalia / The genus Duvalia

 D. caespitosa subsp. caespitosa D. immaculata D. polita
 D. caespitosa subsp. pubescens D. maculata D. sulcata subsp. seminuda
 D. caespitosa subsp. vestita D. modesta D. sulcata subsp. sulcata
 D. corderoyi D. parviflora
 D. elegans D. pillansii

 

 

 

Duvalia caespitosa subsp. caespitosa

 

Duvalia caespitosa subsp. caespitosa

 

Duvalia caespitosa subsp. caespitosa

 

 

Duvalia caespitosa subsp. caespitosa
       (Kouga Dam RSA)

 

Duvalia caespitosa subsp. caespitosa
       (Kouga Dam RSA)

 

Duvalia caespitosa subsp. pubescens

 

 

Duvalia caespitosa subsp. pubescens  

Duvalia caespitosa subsp. pubescens

 

Duvalia caespitosa subsp. pubescens
    (Rondekop)

 

 

Duvalia caespitosa subsp. pubescens

 

Duvalia caespitosa subsp. vestita
      (IB08747; Napky RSA)

 

Duvalia corderoyi

 

 

Duvalia corderoyi

 

Duvalia corderoyi

 

Duvalia elegans

 

 

Duvalia elegans

 

Duvalia elegans (W Bonnie vale)

 

Duvalia elegans (W Bonnie vale)

 

 

Duvalia elegans (IB08735; S Malgas)  

Duvalia elegans (IB08735; S Malgas)

 

Duvalia elegans (IB08735; S Malgas)

 

 

Duvalia elegans (IB08838, Driensrivier,
     turnoff to McGregor, RSA)
 

Duvalia elegans (IB08838, Driensrivier,
     turnoff to McGregor, RSA)

 

Duvalia elegans (IB08838, Driensrivier,
     turnoff to McGregor, RSA)

 

 

Duvalia elegans (IB08838, Driensrivier,
     turnoff to McGregor, RSA)
 

Duvalia maculata

 

Duvalia immaculata

 

 

Duvalia immaculata

 

Duvalia modesta (IB08747; Middelton,
      RSA)

 

Duvalia modesta (IB08747; Middelton,
      RSA)

 

 

Duvalia modesta (IB08747; Middelton,
      RSA)

 

Duvalia parviflora

 

Duvalia parviflora

 

 

Duvalia parviflora (DP4519; Outshorn)

 

Duvalia pillansii

 

Duvalia pillansii

 

 

Duvalia pillansii aff.

 

Duvalia pillansii aff.

 

Duvalia pillansii aff.

 

 

Duvalia pillansii aff.

 

Duvalia pillansii aff.

 

Duvalia polita

 

 

Duvalia sulcata subsp. seminuda (Saudi
     Arabia, McCoy)

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata

 

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata

 

 

 

 

Duvalia sulcata subsp. sulcata